Länkar om Miljö

Ventiation från Comfort Teknik

Vår ventilation & luftkonditionering tar han om värmen elektroniska komponenter i serverrum, datasalar och kommunikationscentraler alstrar. För att säkerställa en problemfri funktion krävs rätt temperatur och luftfuktighet. Kontor och mötesplatser där många människor träffas och arbetar är ett bra inomhusklimat en självklarhet. Redan några graders temperaturskillnad kan påverka arbetsprestationen markant och ge trötthet och huvudvärk. Vi projekterar, installerar och servar även frysanläggningar, kylanläggningar, bergvärme och sjörvärme med mera.

Avfall & Farligt avfall

Vår affärsidé är att bedriva miljöriktig återvinning med kretsloppsanpassade miljölösningar inom transport och restprodukthantering, nu och för framtiden. Apelns startades 1932 i kvarteret Apeln, Klara Norra Kyrkogata 36, i Stockholm. 1951 omvandlades företaget till ett aktiebolag samtidigt som verksamheten koncentrerades på byggsektorn samt på transport av Riksteaterns dekorer till olika föreställningar.

Bygga biogasanläggning

SiGA-Tech bygger kompletta biogasanläggningar framför allt i Polen, men är stora på komponenttillverkning av utrustningar till biogas. Deras största produkter är bland annat facklor (öppna eller slutna), gasrening (framförallt Sulfax för sulfatrening), gasdomer, kondensavskiljare och synglas.
gasklockor

Kategorier

Nya Länkar