Länkar om Finansiella tjänster

Elektronisk faktura

För de flesta företag är hanteringen av pappersfakturor tidskrävande. Fler och fler företag ser fördelarna med en elektronisk faktura och går över till att hantera fakturaflödet elektroniskt. För att kunna göra det, krävs att fakturorna kommer till företaget i elektronisk form.

Fastighetskonsult

NAI Svefa fokuserar på kärnan i din verksamhet: värdering, analys, fastighetsjuridik, transaktioner och uthyrning. Vår rådgivning utgår från en helhetssyn på fastigheten eller beståndet som gör att vi kan sätta varje uppdrag i ett sammanhang och erbjuda lösningar som ökar värdet på din affär. Vi är en av Sveriges största fastighetskonsulter och servar framgångsrikt både offentliga och privata uppdragsgivare. Vi finns på 17 ställen i landet och i hela världen genom nätverket NAI Global, eftersom vi vet att de bästa lösningarna skapas nära kunden.

A-kassa

Ett medlemskap i A-kassan SmåA gör att du som har ett eget företag kan känna dig trygg även om du skulle bli arbetslös. SmåA ansluter alla företagare som förvärvsarbetar inom små och medelstora företag som är verksamma i Sverige. Företagarens familjemedlemmar kan också bli medlemmar i SmåA, även om de inte räknas som företagare.

Kategorier

Nya Länkar