Länkar om Sjukdomar

Allergi - specialistläkare

Aleris diagnostics har specialistläkare inom allergi- och astmasjukdomar. Vi utför en mängd olika luftvägsundersökningar. På vår mottagning för allergi och astma på Riddargatan i Stockholm tar vi emot barn och ungdomar. Vi utreder och behandlar bl a eksem, allergi mot födoämnen, hösnuva, astma, nässelutslag och allergiska mag-tarmbesvär. Du kan även få utfört vaccinationer för allergi mot pollen och pälsdjur. Förutom att utreda och behandla allergi kan vi även erbjuda specialistvård inom hjärt- och lungsjukdomar. Vi utreder och behandlar snarkning och sömnapné och kan erbjuda undersökningar med röntgen, datortomografi, ultraljud och magnetkamera.

Diabetes 2

Hos diabetesinfo.se hittar du information om diabetes typ 2. Det kan vara jobbigt att få en diabetesdiagnos, men man ska veta att det finns mycket man kan göra för att påverka sin vardag som diabetiker. Genom att skaffa sig kunskap går det att påverka och förändra sin situation. Läs mer om tex blodsocker, diagnos, behandlig och diabeteskost.

Kategorier

Nya Länkar